Đăng ký Đăng nhập
Đăng nhập facebook

Mua Thẻ Cxu Bằng Cxu Khóa

24/09/2018

Thời Gian:  Vĩnh Viễn

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể mua Thẻ Cxu bằng Cxu Khóa tại Webshop , tối đa có thể mua 5 lần một ngày

Click Xem WebShop

Chúc Các Thuyền Trưởng Chơi Game Vui Vẻ !

X
Popup gốc trái mỗi ngày