Đăng ký Đăng nhập
Đăng nhập facebook

Thông Báo Quà Phản Hồi

18/04/2019

 Quà Nạp Thẻ Nhận Phản Hồi đang được update mới , Quà nạp đã có thể áp dụng cho Server Mới. Các bạn đã đạt hết tất cả các mốc hoặc đã đạt 1 số mốc  sẽ có thông báo từ BQT sau khi bộ phận kỹ thuật reset các mốc hoàn tất

 

X
Popup gốc trái mỗi ngày