Đăng ký Đăng nhập
Đăng nhập facebook

Thông Báo Quà Phản Hồi

18/04/2019

 

 Nạp Thẻ Nhận Phản Hồi từ S1 - S43 không thể Reset nên BQT quyết định thay các mốc quà này sang quà Phản Hồi Siêu Lớn và tích lũy nhận trong vòng 180 ngày để các bạn có thể tích lũy nhận tất cả các mốc

 Lưu Ý :

  1. Sự Kiện Này Chỉ Mở Từ S1 - S43
  2. Các Mốc Tích Lũy Sẽ Nhận Từ 700.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 , 10.000.000  

 

X
Popup gốc trái mỗi ngày